+36 1 310 3583 info@bliss.hu 1112 Budapest, Neszmélyi út 36.

Fejlesztő nevelés-oktatás

A Bliss Alapítvány – a hazai augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) megteremtője – és intézménye, a Bóné András Augmentatív és Alternatív Kommunikációs és Fejlesztő Iskola küldetésének tekinti a súlyosan, halmozottan sérült, mozgás- és beszédképtelen gyermekek oktatását-nevelését.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, fejlesztő nevelés-oktatási csoport létrehozásával szeretnénk lehetőséget teremteni minden súlyosan, halmozottan, kommunikációjában is sérült gyermek részére tankötelezettsége teljesítésére. A gyermekeket elfogadjuk olyannak, amilyenek, és úgy neveljük őket, hogy azzá válhassanak, amire képességeik lehetőséget adnak. Pedagógiai célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik az élet egyes területein, önmagukhoz mérten a lehető legnagyobb önállósággal tudnak tevékenykedni, akik képesek nem egyszerűen kifejezni érzéseiket és kívánságaikat, hanem mindezt szociálisan elfogadható módon, emberi interakciókba ágyazva teszik. Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink később megfelelően felkészült integráló iskolákba kerülhessenek, ahol majd együtt tanulhatnak ép kortársaikkal.

Segítséget szeretnénk nyújtani a családoknak azzal, hogy egész napos fejlesztő nevelés-oktatást biztosítunk gyermekeiknek: a szülők így munkát tudnak vállalni, visszakapcsolódhatnak a társadalmi életbe, pihenhetnek. Tehát oktatási-nevelési programunk egyaránt szolgálni hivatott e fogyatékos gyermekek fejlődését, valamint családjaik életminőségének jelentős javulását is.

A fejlesztő nevelés-oktatás megszervezését azért tartottuk fontosnak, hogy a súlyosan, halmozottan, kommunikációjukban is sérült tanköteles korú gyermekek a számukra elengedhetetlen fontosságú és nekik legmegfelelőbb oktatásban-nevelésben részesülhessenek.

A pedagógiai program megalkotása során arra törekedtünk, hogy rugalmas rendszert hozzunk létre, amely képes alkalmazkodni a tanulók változó képességeihez, fejlettségéhez, szükségletéhez. Fontosnak tartjuk, hogyha arra szükség van, a programon bármikor változtatni lehessen. Éppen ezért tartalmát évente felülvizsgáljuk.

© Bliss Alapítvány 2020 - Minden jog fenntartva | A weboldalt készítette és üzemelteti a
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk