+36 1 310 3583 info@bliss.hu 1112 Budapest, Neszmélyi út 36.

Kommunikációfejlesztés AAK-val

A Bliss Alapítvány által kínált egyéni és csoportos fejlesztések központjában a kommunikáció fejlesztése áll.

A kommunikációs képességek fejlődésével a gyermekek/fiatalok és családjuk életminősége, közérzete javul. Az egyéni és csoportos fejlesztések megkezdésének feltétele a Bliss Alapítványnál igénybe vehető konzultáción vagy komplex állapotfelmérésen való részvétel.

Kiknek várjuk a jelentkezését?

Szeretettel várjuk a jelentkezőket, akik kommunikációjukban akadályozottak (jelenleg nem tud beszédet használni kommunikációra, vagy szüksége van az esetleg kezdetleges hangzó beszéd mellett önkifejezését, helyzetek és mások beszédének értelmezését segítő eszközökre). Nem jelent akadályt, ha megjelenik intellektuális képességzavar (értelmi akadályozottság), mozgáskorlátozottság, érzékszervi fogyatékosság (látás/ hallás érintettsége) a kommunikációs akadályozottság mellett, és az sem, amennyiben többféle területen érintett (magas támogatási szükséglet, tehát halmozott vagy súlyos-halmozott fogyatékosság). A fejlesztési területek, kiemelten a magas támogatási szükségletű gyermekek nevelése-oktatása során nem választhatók el egymástól, azok komplexen, egymást áthatva érvényesülnek. A munka középpontjában nem az egyes fejlesztési területek állnak, hanem az a szemlélet, hogy önmagukat kifejezni, elfogadni, a világban tájékozódni, boldogulni képes gyermekeket, fiatalokat neveljünk.

Egyéni AAK foglalkozás

Csoportos AAK foglalkozás

➢ az egyéni, kommunikációt fejlesztő foglalkozásokon lehetőség nyílik az adott személy egyéni erősségeire, hiányosságaira, érdeklődési körére szabni a fejlesztés kereteit
➢célja, hogy megtaláljuk közösen a legmegfelelőbb AAK-s eszközt a használó számára

➢    az egyéni AAK foglalkozást egy gyógypedagógus vezeti, aki AAK szakember

➢    a fejlesztési program tartalmát a szülővel egyeztetjük, a perspektívát is együtt állítjuk össze

➢rendszeresen konzultálunk a szülőkkel az eredményekről, otthoni teendőkről, esetleges módosításokról

➢  egy gyógypedagógus vezeti és egy gyógypedagógiai asszisztens segíti a csoportokat, mindketten AAK szakemberek

➢  csoportos kommunikációs felesztésen megfigyelhető és segíthető a gyermek közösségben valóműködése

➢  a csoportos forma lehetőséget biztosít a szociális készségek, képességekalakítására is

➢ természetes kommunikációs helyzetek adódnak a kortárs közösségben, a csoport tagjai egymás számára is mintát nyújtanak, egymás utánzásán keresztül is tanulnak

➢ rendszeresen konzultálunk a szülőkkel az eredményekről, otthoni teendőkről, esetleges módosításokról

© Bliss Alapítvány 2020 - Minden jog fenntartva | A weboldalt készítette és üzemelteti a
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk