+36 1 310 3583 info@bliss.hu 1112 Budapest, Neszmélyi út 36.

Munka rehabilitáció

A “Műhely-csoport” tagjai olyan 16 és 30 év közötti, súlyosan-halmozottan sérült fiatal felnőttek, akik – családjaikkal együtt – céljukként tűzték ki a minél teljesebb körű életet, aminek sok minden más mellett a munkavégzés is szerves része.

Növendékeink komplex fejlesztésben részesülnek, amely magában foglalja az intézmény alapfilozófiáját képező AAK-s kommunikációfejlesztés mellett mozgásfejlesztést, szociális készségfejlesztést és a többségi társadalom kritériumainak megfelelő munkára nevelést is. Igény esetén logopédiai fejlesztésre, nyelvhelyesség-helyesírás fejlesztésére és az angol nyelv tanulására is lehetőség van.

Munka rehabilitáció

Fontos kiemelni, hogy a fejlesztés tartalma teljes mértékben egyénre szabott. A célok megfogalmazása a kliens teljes mértékű bevonásával történik, és az ő kívánságainak, érdeklődési körének és motivációjának megfelelően alakítjuk ki az éves fejlesztési tervet.

Növendékeink esetében a munkavégzéshez elengedhetetlen eszköz a számítógép és egyéb IKT eszközök használata. Ennek szellemében a csoportba kerüléskor kiemelten hangsúlyos szerepet kap az informatikai kompetenciafejlesztés, különösen a szövegszerkesztés, prezentációkészítés és egyéb multimédiás szoftverek (kép- és videó szerkesztés, hangvágás) használatának elsajátítása, illetve a célirányos internetes platformok (információgyűjtés, e-mail használat, stb.) megfelelő használata. Emellett természetesen elengedhetetlen a célszemély mozgásállapotának megfelelő adaptált számítógép használat feltételeinek biztosítása, melyhez az intézményben számos – otthoni használatra is kikölcsönözhető – segédeszköz (speciális billentyűzetek, joystick, stb.) áll rendelkezésre.

Azonban a programhasználat mit sem ér önmagában, ha nem társulnak hozzá kreatív ötletek, így az erre való motiválást és a harmonikus, jó hangulatú, egyben inspiráló munkakörnyezet biztosítását is elengedhetetlennek tartjuk, ahol növendékeink egymást is serkenthetik képességeik minél magasabb szintű kibontakoztatására.

Úgy gondoljuk, hogy klienseink számára maga az a tény, hogy felnőtt, gondolkodásukat alaposan igénybe vevő, összetett, minőségi munkát végezhetnek, magas fokú motivációval tölt el, hiszen mintaként, példaképként szolgálhatnak fiatalabb társaik részére. Meggyőződésünk, hogy a jelenleg még csak gyermek- illetve kamaszkorú növendékeink számára is inspiráló, hogy láthatják azt, hogy szorgalommal, tanulással, kitartással ők is képesek lehetnek – és lesznek – nem csak kézzelfogható produktumokra, hanem a környezetük elismerését kivívó munkatevékenységre is. Hiszünk abban, hogy minden felnőtt ember – bárminemű akadályozottsága ellenére is – jogosult a munka világába történő belépésre. Ennek szellemében a csoport tagjai részére a 2013. év nyarán kidolgozásra került az ún. Mentor-modellprogram, amely során a fiatal felnőtt növendékeink számítógépes munkavégzés során komplex oktatási segédanyagokat készíthetnek fiatalabb, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő társaiknak.

Önmagában óriási eredmény, hogy olyan súlyosan sérült fiatalok, akik amúgy semmilyen valódi, fizetéssel járó munkát nem végeztek eddig, most mégis lehetőséget kaptak rá, és bebizonyították, hogy képesek teljes értékű munkát elvégezni, mindezt együttműködésben az intézményben dolgozó segítőkkel-pedagógusokkal.

A munkára nevelés mellett a csoportban hangsúlyos szerepet kap az életkornak megfelelő szociális kompetenciafejlesztés is, amely heti egy alkalommal külön foglalkozásként is helyet kap szituációs helyzetgyakorlatok elnevezéssel. Ezen felül kiemelt hangsúlyt helyezünk az intézmény falain kívüli láthatóságra. A csoportba járó fiatalok az elmúlt években számos külső programon, mint például: konferenciákon, nyílt napokon, érzékenyítő programokon mutathatták meg magukat és ezen belül erősségeiket, ezáltal önbecsülésüket is elősegítve.

© Bliss Alapítvány 2020 - Minden jog fenntartva | A weboldalt készítette és üzemelteti a
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk